Bảng giá Email không giới hạn dung lượng

Do nhu cầu doanh nghiệp sử dụng email dung lượng lớn nên chúng tôi cung cấp gói email không giới hạn dung lượng. Xem bảng giá ngay!

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Your Text

Price

SE5

05 tài khoản email 

không giới hạn dung lượng

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

không full quyền quản trị

Số lượng gửi 500 email/ ngày

Hỗ trợ tạo user

Hỗ trợ 24/7

150.000Đ

/ THÁNG

SE10

10 TÀI KHOẢN EMAIL

KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

không full quyền quản trị

Số lượng gửi 500 email/ ngày

hỗ trợ tạo user

HỖ TRỢ 24/7

280.000Đ

/tHÁNG

se20

20 tài khoản email

không giới hạn dung lượng

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

không full quyền quản trị

SỐ LƯỢNG GỬI 500 EMAIL/ NGÀY

hỗ trợ tạo user

HỖ TRỢ 24/7

500.000Đ

/tHÁNG

se30

30 tài khoản email

không giới hạn dung lượng

Email doanh nghiệp thông qua Gmail

không full quyền quản trị

SỐ LƯỢNG GỬI 500 EMAIL/ NGÀY

hỗ trợ tạo user

HỖ TRỢ 24/7

750.000Đ

/tHÁNG

WordPress Pricing Table Plugin

Ghi chú:

Tạo thêm user chi phí 50.000đ/ tháng/ user

 

Hotline: 0962046262

skyper: thanhtuyen1120