Bảng giá Email Marketing

Email marketing là giải pháp hữu hiệu để gửi thông báo tới những khách hàng cũ và khách hàng mới.

Tạo các email html chuyên nghiệp

 • Chọn từ hàng trăm mẫu thiết kế email chuyên nghiệp.
 • Tải lên hình ảnh của riêng bạn và sử dụng trong email của bạn.
 • Tạo sự bắt mắt, thân thiện và truyền tải tối đa thông điệp của bạn.
 • Gửi những email với nội dung cá nhân hóa.
 • Địa chỉ email người đăng ký thay bằng tên của họ.
 • Soạn dựa trên các tiêu chí cụ thể như giới tính hoặc thu nhập.
 • Bao gồm cả thông tin người nhận chi tiết trong email của bạn.
 • Nắm bắt các khách hàng tiềm năng trong email của bạn.
 • Quản lý danh sách email.
 • Thêm nhiều người đăng ký vào một cơ sở dữ liệu của bạn cùng một lúc.
 • Tải lên danh sách email hiện có trực tiếp bằng file

Theo dõi thống kê chi tiết chiến dịch email

 • Xem ai đã mở thư của bạn và họ mở khi nào.
 • Xem ai nhấp vào liên kết trong email của bạn và họ nhấp vào nó khi nào.
 • Xem bao nhiêu người đăng ký vào danh sách của bạn theo thời gian.
 • Đưa ra những gợi ý tối ưu chiến dịch của bạn dựa trên những thống kế.

Bảng giá Email Marketing

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

MK 1

10K

email

400,000đ/tháng

Số lượng email gửi/tháng

10,000 email

MK 2

30K

email

700,000đ/tháng

Số lượng email gửi/tháng

30,000 email

MK 3

50K

email

1,000,000đ/tháng

Số lượng email gửi/ tháng

50,000 email

MK 4

100K

email

1,800,000đ/tháng

Số lượng email gửi/tháng

100,000 email

WordPress Pricing Table Plugin