Bảng giá email theo tên miền riêng bản miễn phí

Do trước thời gian ngày 7/12/2012 chúng tôi có may mắn đăng ký được một số bản miễn phí sử dụng mãi mãi, chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách bảng báo giá email Google theo tên miền riêng bản miễn phí mãi mãi như sau:

Quý khách muốn mua bản Email Google theo tên miền riêng bản miễn phí để sử dụng thì Quý khách chỉ phải thanh toán một lần duy nhất cho chúng tôi. Quý khách sẽ được toàn quyền quản trị email mà không cần thuê bất cứ dịch vụ nào khác. Khi đó Quý khách sẽ toàn quyền quản trị email của mình như tạo mới, xóa, đổi mật khẩu….. cho các user của mình.

Biểu phí mua một lần duy nhất Email Google theo tên miền riêng bản miễn phí.

  • E10 OT

   2,5tr
   1 Lần
   • 9 Email
   • 15gb Dung Lượng
   • Email theo tên miền
   • Quản trị cao nhất
   • Bảo mật 2 lớp
   • Uptime 99,9%
  • E50 OT

   4,5tr
   1 lần
   • 49 Email
   • 15gb Dung Lượng
   • Email theo tên miền
   • Quản trị cao nhất
   • Bảo mật 2 lớp
   • Uptime 99,9%
  • E100 OT

   6.5tr
   1 lần
   • 99 Email
   • 15gb Dung Lượng
   • Email theo tên miền
   • Quản trị cao nhất
   • Bảo mật 2 lớp
   • Uptime 99,9%
  • E200 OT

   9tr
   1 lần
   • 199 Email
   • 15gb Dung Lượng
   • Email theo tên miền
   • Quản trị cao nhất
   • Bảo mật 2 lớp
   • Uptime 99,9%
  • E500 OT

   20tr
   1 lần
   • 499 Email
   • 15gb Dung Lượng
   • Email theo tên miền
   • Quản trị cao nhất
   • Bảo mật 2 lớp
   • Uptime 99,9%
  • E2000 OT

   35tr
   1 lần
   • 1999 Email
   • 15gb Dung Lượng
   • Email theo tên miền
   • Quản trị cao nhất
   • Bảo mật 2 lớp
   • Uptime 99,9%

Chúng tôi sẽ giữ 1 tài khoản admin trong các gói email.

Hotline: 0962046262

skyper: thanhtuyen1120