Bảng giá Google Apps

  • Google Apps For Shared

   Chi tiết
   user/tháng
   • Bộ nhớ Gmail và Drive kèm theo
   • 15gb Dung Lượng
   • Địa chỉ email tùy chỉnh
   • Trò chuyện qua video, lịch, chỉnh sửa tài liệu và các tính năng khác
   • Không Kiểm soát doanh nghiệp
   • Hỗ trợ khách hàng 24/7
   • Không Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
   • Không Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive
   • Không Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive
   • Không Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp
   • Không Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau
   • Không Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi
   • Không Đặt chính sách lưu giữ thư
   • Không Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến
  • Google Apps For Work

   190k
   tháng
   • Bộ nhớ Gmail và Drive kèm theo
   • 30gb Dung Lượng
   • Địa chỉ email tùy chỉnh
   • Trò chuyện qua video, lịch, chỉnh sửa tài liệu và các tính năng khác
   • Kiểm soát doanh nghiệp
   • Hỗ trợ khách hàng 24/7
   • Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
   • Không Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive
   • Không Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive
   • Không Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp
   • Không Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau
   • Không Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi
   • Không Đặt chính sách lưu giữ thư
   • Không Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến
  • Google Apps Unlimited

   250k
   tháng
   • Bộ nhớ Gmail và Drive kèm theo
   • Unlimited Dung Lượng
   • Địa chỉ email tùy chỉnh
   • Trò chuyện qua video, lịch, chỉnh sửa tài liệu và các tính năng khác
   • Kiểm soát doanh nghiệp
   • Hỗ trợ khách hàng 24/7
   • Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động
   • Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive
   • Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive
   • Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp
   • Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau
   • Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi
   • Đặt chính sách lưu giữ thư
   • Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến

Ghi chú:

 1. Phí trên chưa bao gồm VAT
 2. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 qua điện thoại, email.
 3. Bảo sơn sẽ giữ 1 tài khoản admin trong các gói email.
 4. Số lượng người dùng Google Apps tương đương với số lượng Email mà bạn tạo ra. Ví dụ: bạn đăng ký 10 người dùng đồng nghĩa với việc bạn tạo ra 10 Email theo tên miền đó.
 5. Dung lượng không giới hạn hoặc 1TB nếu dưới 5 người dùng đối với Google App Unlimited.