Hướng dẫn cách tạo email google theo tên miền của bạn

Hướng dẫn cách tạo email google theo tên miền của bạn

Để tạo được một email Google theo tên miền của bạn trước tiên bạn phải có một tên miền riêng cho email của mình, không phải là tên miền chia sẻ hay tên miền của bên thứ ba. Ví dụ: địa chỉ email của bạn phải giống như sau tên_bạn@tên miền_của bạn, chứ không phải tên_bạn@gmail.com.
Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ này: www.google.com/a/cpanel/education/new?hl=vi.

1 Đăng ký tài khoản và khai báo thông tin tên miền: 

1.1: Bước 01:
huong-dan-tao-email-theo-ten-mien01
Bước 02:  Ở bước này bạn cần nhập thông tin tên miền bạn muốn sử dụng với google mail tại mục:” Miền riêng của bạn”
huong-dan-tao-email-theo-ten-mien02
Bước 3: Khai báo tài khoản quản trị cao cấp (Tài khoản này cho phép thêm, xoá ,sửa thông tin các địa chỉ email của user ):
huong-dan-tao-email-theo-ten-mien03
Bước 4: Hoàn thành đăng ký: 
huong-dan-tao-email-theo-ten-mien05
Tiếp tục với bước ” Đi tới bảng điều khiển”
 

2. Xác nhận quyền sở hữu của bạn với tên miền khai báo ở bước trên.

Tại Bảng điều khiển ứng dụng, bạn bấm vào Xác minh quyền sở hữu miền, chọn phương pháp Khuyến Nghị thêm bản ghi DNS để xác minh quyền sở hữu tên miềnGoogle Apps sẽ cung cấp cho bạn một xâu kí tự dùng để xác minh tên miền.
huong-dan-tao-email-theo-ten-mien06
Lúc này, Bạn cần mở một tab mới trên trình duyệt internet và truy cập trang quản trị tên miền của bạn và thêm bản ghi với giá trị google đã cung cấp vào mục “VALUE” Với TYPE là “TXT” và Host Record là: “@“.
Bạn cần chờ khoảng 1 phút để các bản ghi DNS có hiệu lực trên internet, Sau đó quay lại mục xác minh tên miền tại google và nhấn nút “XÁC MINH“.
Sau khi xác minh thành công  tên miền, bạn cần cấu hình các bản ghi MX (Mail eXchange) trong DNS của bạn. Cách cấu hình như sau:
Xoá tất cả các mục nhập MX hiện có. Nhập các bản ghi MX sau:
Lưu ý: Bạn cũng thêm luôn bản ghi CNAME như bên dưới để sau này cần cho việc thay đổi URL truy cập trình quản lý Email của mình.
huong-dan-tao-email-theo-ten-mien07
Sau đó các bạn vào đăng nhập user và pass theo thông tin ban đầu đăng ký.
Chúc các bạn thành công!

About the Author

admin administrator

    Comments Are Closed!!!